Committee

Chair:

Bing Wang    Tsinghua University

Vice-chairs:

Jianling Li                   Honghui Teng                  Yun Wu

Cha Xiong                   Yining Zhang

Members:

Qian Chen                      Xin Chen                   Yincheng Guo

Wenhu Han                  Yue Huang                   Jianzhong Li

Wei Lin                        Zhiyong Lin                     Hu Ma                  

Zhaoxin Ren                 Chao Wang                  Qiaofeng Xie

Yu Yan                            Bo Zhang                  Huiqiang Zhang 

Dianfeng Zheng           Quan Zheng

00
DAYS
00
HOURS
00
MINUTES
00
SECONDS

Important Dates

Conference Date:
Sept. 9-13, 2018

Organizers

ORGANIZER
CO-ORGANIZER
Shaanxi Key Laboratory of Internal Aerodynamics in Aero-Engine, Northwestern Polytechnical University
Science and Technology on Plasma Dynamics Laboratory
National Key Lab on Liquid Rocket Engines

Contact Us

Professor Bing Wang
TEL: +86-010-62782514
EMAIL: wbing@mail.tsinghua.edu.cn